Informaţii privind fondul de compensare a investitorilor

S.C. EASTERN SECURITIES S.A. este membru al Fondului de Compensare a Investitorilor
 
Fondul are ca obiect exclusiv de activitate colectarea contributiilor membrilor si compensarea creantelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care sunt detinute si/sau administrate in numele acestora in cadrul prestarii de servicii de investitii financiare, in limita plafoanelor stabilite de lege. Fondul va compensa în mod egal si nediscriminatoriu investitorii în limita unui plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a 20.000 Euro.

Pânã la 31.12.2012, limita plafonului de compensare a investitorilor este stabilitã gradual pentru a atinge nivelul de 20.000 Euro, dupã cum urmeazã:
a) la data autorizãrii Fondului: echivalentul în lei a 1.000 Euro/investitor individual;
b) începand cu 01.01.2006: echivalentul în lei a 2.000 Euro/investitor individual;
c) începand cu 01.01.2007: echivalentul în lei a 4.500 Euro/investitor individual;
d) începand cu 01.01.2008: echivalentul în lei a 7.000 Euro/investitor individual;
e) începand cu 01.01.2009: echivalentul în lei a 9.000 Euro/investitor individual;
f) începand cu 01.01.2010: echivalentul în lei a 11.000 Euro/investitor individual;
g) începand cu 01.01.2011: echivalentul în lei a 15.000 Euro/investitor individual;
h) începand cu 01.01.2012: echivalentul în lei a 20.000 Euro/investitor individual.
Echivalentul în lei al obligatiei de compensare pentru fondurile bãnesti în valutã se va calcula utilizându-se cursul de referintã publicat de BNR pentru respectiva monedã strãinã, în vigoare la data constatãrii situatiilor mentionate la art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
Echivalentul în lei al obligatiei de compensare pentru instrumente financiare se va calcula utilizându-se valoarea de piatã pentru respectivele instrumente financiare la data constatãrii situatiilor mentionate la art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.